Publikuojamas nuo: 2023-11-10 iki 2023-11-22

Juridinis asmens pavadinimas: MAREX Boats, UAB
Juridinio asmens kodas: 125841097
Telefono numeris: +37069433545
El. paštas: Evaldas.K@marex.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-11-10 iki 2023-11-22
Pirkimo vertė (be PVM): 56725.24 EUR


GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO EGLIŲ G.1, ILGAKIEMIS, KAUNO R. SIENŲ ŠILTINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS-REMONTO DARBŲ PIRKIMAS

MAREX Boats, UAB (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Gamybinio pastato modernizavimas“, Nr. KK-AM-JPA01-0011, finansuojamą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo, III skyriaus 1.2 papunktį „Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas)“ lėšomis, numato įsigyti Gamybos paskirties pastato Eglių g.1, Ilgakiemis, Kauno r. sienų šiltinimo (modernizavimo) statybos-remonto darbus. Pirkimo reikalavimai nurodyti prisegtuke esančiose Pirkimo sąlygose, techninėje specifikacijoje ir techniniame darbo projekte(TDP). Skelbimas apie Pirkimą paskelbtas APVA skelbimų skiltyje www.apva.lt 2023 m. lapkričio 10 d. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2023 m. lapkričio 22 d., 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), jį pateikiant skenuotą ar pasirašytą el.parašu el.paštu office@marex.lt ir/arba Evaldas.K@marex.lt. Siekiant suinteresuotų tiekėjų informuotumo apie pirkimo sąlygų pasikeitimus ar išaiškinimų pateikimą, visus atsisiuntusius pirkimo sąlygas ir ketinančius pateikti pasiūlymą tiekėjus, prašome laisva forma el.paštu užsiregistruoti, nurodant tiekėjo pavadinimą, atsakingo asmens vardą, pavardę, pareigas, el.pašto adresą atsiunčiant el.paštu: Evaldas.K@marex.lt Pirkimo vertė be PVM 56725,24 Eur Pirkimo vertė su PVM 68637,54 Eur

MAREX-Boats-SIENU-SILTINIMO-DARBU-KONKURSO-DOKUMENTAI.zip