Publikuojamas nuo: 2022-08-09 iki 2022-08-25

Juridinis asmens pavadinimas: MANTRIMAS BLINSTRUBAS
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: +37063834050
El. paštas: mantrimas007@gmail.com
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-08-09 iki 2022-08-25
Pirkimo vertė (be PVM): 120000 EUR


Juostinė sėjamoji

Ūkininkas Mantrimas Blinstrubas įgyvendindamas projektą “Investicija skatinanti tiesioginę M.Blinstrubo ūkyje”, skelbia žaliąjį konkursą ir numato įsigyti juostinę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Pirkėjas palaikys tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Mantrimas Blinstrubas, tel. +37063834050, el. paštas: mantrimas007@gmail.com, Šušvės g. 11 Josvainiai, Kėdainių raj.

220808_kvietimas_Blinstrubas.docx