Publikuojamas nuo: 2023-01-12 iki 2023-01-30

Juridinis asmens pavadinimas: Jonas Aliukonis
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: +37068624223
El. paštas: ingiska@gmail.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-01-12 iki 2023-01-30
Pirkimo vertė (be PVM): 146000 EUR


Juostinė sėjamoji

Ūkininkas Jonas Aliukonis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, kviečia Jus dalyvauti juostinės sėjamosios pirkimo konkurse ir pateikti pasiūlymą. Asmuo, palaikantis tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Jonas Aliukonis, tel. +37068624223, el. paštas: ingiska@gmail.com

Kvietimas-sejamoji-Aliukonis.docx