Publikuojamas nuo: 2023-09-04 iki 2023-09-19

Juridinis asmens pavadinimas: Ričardas Žebrauskas
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: 861138946
El. paštas: ricardas.zebrauskas@gmail.com
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-09-04 iki 2023-09-19
Pirkimo vertė (be PVM): 104000 EUR


JUOSTINĖS SĖJAMOSIOS PIRKIMAS

Ūkininkas Ričardas Žebrauskas , įgyvendindamas projektą "Investicijos skatinančios tiesioginę sėją R. Žebrausko ūkyje" skelbia konkursą ir numato įsigyti juostinę sėjamąją. Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ministro 2010 rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtinu "Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pastato paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu" su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

kvietimas.docx