Publikuojamas nuo: 2023-08-29 iki 2023-09-19

Juridinis asmens pavadinimas: Ūkininkas Egidijus Gečas
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: 861465119
El. paštas: daivag80@gmail.com
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-08-29 iki 2023-09-19
Pirkimo vertė (be PVM): 38700 EUR


Juostines sėjamosios pirkimas

Ūkininkas Egidijus Gečas, įgyvendindamas projektą "Ūkininkas Egidijus Gečas sėjamosios įsigijimas" skelbia konkursą ir numato įsigyti juostinę sėjamąją. Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ministro 2010 rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtinu "Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pastato paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu" su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

Kvietimas-Egidijus-Gecas.docx