Publikuojamas nuo: 2023-01-19 iki 2023-02-10

Juridinis asmens pavadinimas: UAB "BJK"
Juridinio asmens kodas: 142109142
Telefono numeris: +37069889054
El. paštas: info@kleta.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-01-19 iki 2023-02-10
Pirkimo vertė (be PVM): 1000000 EUR


NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO ŽVEJŲ G. 21, KLAIPĖDOS M. SAV., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS

Visos konkurso sąlygos yra nurodytos prisegtame dokumente. 1.1. UAB „BJK“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą, finansuojamą Klimato kaitos programos lėšomis, numato įsigyti Negyvenamosios paskirties pastato Žvejų g. 21, Klaipėdos m. sav., atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus. 1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pirkimų tvarka), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – Konkurso sąlygos). 1.6. Pirkimas gali būti nutrauktas, jei Projektui neskiriamas finansavimas pagal Klimato kaitos programą. 2.2. Preliminarūs perkamų prekių kiekiai ir darbai, jų funkcinės bei techninės savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, pagal techninę specifikaciją, turi įsivertinti tikslius reikiamų prekių kiekius ir darbus. 2.3. Šis pirkimas į dalis neskaidomas.

BJK-Konkurso-salygos.docx