Publikuojamas nuo: 2022-12-23 iki 2023-01-24

Juridinis asmens pavadinimas: AB "Akmenės cementas"
Juridinio asmens kodas: 153009143
Telefono numeris: 842558315
El. paštas: egle.jankauskiene@cementas.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-12-23 iki 2023-01-24
Pirkimo vertė (be PVM): 10000000 EUR


RANGOS DARBŲ PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ „SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO STATYBOS, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS, GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REMONTO KEIČIANT PASKIRTĮ Į SANDĖLIAVIMO, J. DALINKEVIČIAUS G. 2, NAUJOJOJE AKMENĖJE PROJEKTAS“ PIRKIMAS

AB „Akmenės cementas“ (toliau – Pirkėjas), įgyvendindama projektą „CO2 išmetimų mažinimas pakeičiant iškastinį kurą alternatyviu“, numato įsigyti: rangos darbus pagal techninį projektą „Sandėliavimo paskirties pastato statybos, kitos paskirties inžinerinių statinių statybos, gamybos paskirties pastato paprastojo remonto keičiant paskirtį į sandėliavimo, J. Dalinkevičiaus g. 2, Naujojoje Akmenėje projektas“. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimą įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Skelbimas apie Pirkimą paskelbtas APVA skelbimų skiltyje www.apva.lt 2022 m. gruodžio 23 d. Skelbimas apie pirkimą taip pat paskelbtas ir yra vykdomas viešųjų pirkimų platformos "Mercell" priemonėmis. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2023 m. sausio 24 d., 09:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), jį pateikiant viešųjų pirkimų platformos "Mercell" priemonėmis.

03.1.-Pirkimo-salygos.docx