Publikuojamas nuo: 2023-06-12 iki 2023-06-26

Juridinis asmens pavadinimas: UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“
Juridinio asmens kodas: 169704164
Telefono numeris: +370 61462903
El. paštas: dokumentai@sintesi.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-06-12 iki 2023-06-26
Pirkimo vertė (be PVM): 225366 EUR


ŠILUMOS SIURBLIŲ (ORAS-ORAS IR ORAS-VANDUO) PIRKIMAS

Pirkimo objektas – 2 vnt. šilumos siurbliai (oras-oras) ir 9 vnt. šilumos siurbliai (oras-vanduo), įskaitant montavimo ir prijungimo darbus. Perkamo objekto savybės nustatytos kartu su Konkurso sąlygomis pateiktoje techninėje specifikacijoje. Pirkime yra galimybė pasitelkti subtiekėjus, pasiūlyme nurodant kurią konkrečią pirkimo sutarties dalį kokie subtiekėjai vykdys. Visi tiekėjai, norėdami įsivertinti darbų apimtis, nusimatyti reikalingus montažinių medžiagų bei vamzdynų metražus ir susipažinti su patalpų planais, gali atvykti tiesiogiai į objekto vietą.

Konkurso-salygos-06-12.docx