Publikuojamas nuo: 2024-05-07 iki 2024-05-20

Juridinis asmens pavadinimas: Ūkininkas Eugenijus Cikanavičius
Juridinio asmens kodas: 37106220936
Telefono numeris: +37069876951
El. paštas: eugenijus.cikanavicius@gmail.com
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-05-07 iki 2024-05-20
Pirkimo vertė (be PVM): 160000 EUR


Tiesioginės sėjos sėjamosios pirkimas

Ūkininkas Eugenijus Cikanavičius (toliau pirkėjas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, kviečia Jus dalyvauti žaliajame tiesioginės sėjamosios (toliau – prekė) pirkimo konkurse ir pateikti pasiūlymą.

Kvietimas-ukininkas-E-cikanavicius.docx