Publikuojamas nuo: 2022-07-29 iki 2022-08-15

Juridinis asmens pavadinimas: EITVYDAS JAGĖLA
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: +37061267973
El. paštas: ibartaskiene@gmail.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-07-29 iki 2022-08-15
Pirkimo vertė (be PVM): 130600 EUR


ŪKININKAS EITVYDAS JAGĖLA

Ūkininkas Eitvydas Jagėla įgyvendindama projektą “ENERGIŠKAI EFEKYUVIŲ IR KLIMATUI PALANKIŲ INVESTICIJŲ , SKAITANT TAIKYTI TIESIOGINĘ SĖJĄ ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOJE", skelbia žaliajį konkursą ir numato įsigyti tiesioginę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Eitvydas Jagėla, tel. +37061267973 , el. paštas: ibartaskiene@gmail.com, Medžiotojų 2-oji – 3, Užliedžiai, Kauno r. sav., LT-54301

listing_1659016764_123555.docx