Startuoja kvietimas teikti paraiškas biokuro katilams įsirengti

Nuo šiandien, gegužės 11 d., individualių gyvenamųjų namų savininkai gali teikti paraiškas kompensacinėms išmokoms už iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančių šilumos įrenginių keitimą į 5 klasės biokuro katilus ir šilumos siurblius (oras-vanduo, žemė-vanduo ir vanduo-vanduo).
„Tai puiki proga atsinaujinti, sutaupant pinigų ir dėl paramos, ir dėl naujo katilo efektyvumo bei suteikiamo patogumo. Be to, tai tiesiogiai prisidedama prie energijos efektyvumo didinimo mažinant oro taršą. Laukiame gyventojų paraiškų ir primename, jog jas galite teikti tiesiai iš namų – per mūsų informacinę sistemą APVIS“ – sako Aplinkos projektų valdymo agentūros Nacionalinių programų valdymo departamento direktorius Jonas Balkevičius.
Paraiškos bus priimamos iki 2020 m. birželio 9 d. 17 val. Svarbu pabrėžti, jog neefektyvią biomasę (malkas, pjuvenų briketus ir kt.) naudojančių šilumos įrenginių keitimas nėra finansuojamas pagal šią priemonę. Neefektyviai biomasę (malkas, granules) naudojančių šilumos įrenginių keitimui numatomas atskiras kvietimas nuo spalio 1 d.
Kompensacinė išmoka neteikiama, kai individualaus gyvenamojo namo paskirtis yra sodo namas. Tuo atveju, jeigu paskirtis keičiama arba yra pakeista iš sodo namo į individualų gyvenamąjį namą turi būti nuo paskirties pakeitimo, nurodytos Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos.
Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra numatytos projekto registracijos formoje nurodytam šilumos gamybos įrenginiui įsigyti ir patirtos nuo einamųjų metų Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos, t.y. nuo 2020 m. balandžio 4 d.
Projekto registracijos formą užpildyti bus galima tik per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS). Prisijungti galite ČIA.
Iš Klimato kaitos programos projektams finansuoti skirta 3 mln. Eur. Kompensacinė išmoka apskaičiuojama padauginus įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuoto įkainio (Eur) ir gautą sumą padalinus perpus. Išlaidų fiksuotus įkainius rasite ČIA
Dėl kompensacinių išmokų galės kreiptis fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namus, kurių statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos).
Klimato kaitos programos lėšomis galės būti finansuojami efektyviausi ir mažiausiai taršūs 5 klasės biokuro katilai ir šilumos siurbliai (išskyrus oras-oras).
Kartu su projekto registracijos forma pareiškėjas privalės pateikti:

  1. Iškastiniu kuru (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) kūrenamo šilumos gamybos įrenginio fotonuotrauką bei ant įrenginio esančią informacinę lentelę;
  2. Jei yra namo bendrasavininkų, laisvos formos bendrasavininkų (bendraturčių) sutikimą įgyvendinti projektą. Ji rasite ČIA
  3. Jei Pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su Projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti Projekto registracijos formą ir/ar pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ir/ar apmokėti išlaidas ir pan.), notaro patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimą atstovauti pareiškėją. Rekomendacijas dėl informacijos pateikimo notaro patvirtintame įgaliojime rasite ČIA

Projektai bus atrenkami konkurso būdu pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Projektų atranka nepriklausys nuo projekto registracijos formos pateikimo pirmumo.
Prioritetiniai balai bus suteikiami pagal  Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius, tvarkos aprašo 1 lentelėje nurodytus prioritetinius atrankos kriterijus, rasite ČIA.
Dažniausiai užduodamus klausimus (DUK) apie paramą fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius rasite ČIA
Daugiau informacijos apie projekto sąlygas ir reikalavimus rasite Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius, tvarkos apraše. Jį rasite ČIA.

☎️ KONTAKTAI INFORMACIJAI: 
Informacija teikiama pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00, penktadieniais 8.00-15.45.
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūroje, Labdarių g. 3, Vilnius.
Gytis Milašius gytis.milasius@skelbimai.apva.lt, tel. 8 646 08 522
Aistė Ulickaitė aiste.ulickaite@skelbimai.apva.lt, tel. 8 646 19 240

Dalintis socialiniuose tinkluose