Svarbi informacija geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų projektų vykdytojams

Aplinkos ministerija parengė 05.3.2-APVA-R-014  priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektą, kurį numato patvirtinti iki š.m. rugsėjo mėn. vidurio.

Pagal šį dokumentą numatytas naujas terminas – 2019 m. spalio 1d. –  iki kurio  Aplinkos projektų valdymo agentūrai gali būti pateikti prašymai ir būtini dokumentai, norint panaudoti projektų įgyvendinimo metu projektų apimtyje sutaupytas lėšas.

„Pagal šią priemonę 59 vandentvarkos įmonės įgyvendina 78 projektus. Agentūros turimais duomenimis,  šiuo metu įgyvendinamuose apie 20 projektų yra sutaupyta apie 3 mln. Eurų projektams skirtų finansavimo lėšų (ES dalis) arba 6,4 mln. Eurų įskaitant projektų vykdytojų finansavimo lėšų dalį“, – sako Mindaugas Gustas, APVA vandentvarkos projektų skyriaus patarėjas.

Galimybe  panaudoti sutaupytas lėšas įgyvendintų projektų plėtrai ir papildomiems darbams jau pasinaudojo UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Radviliškio vanduo“ ir keletas kitų įmonių.

 „Įmonėms dalį lėšų pavyko sutaupyti įvykdžius viešuosius pirkimus, kurių metu pavyko įsigyti paslaugų ir atlikti darbus už mažesnę sumą bei buvo numatyta projektų biudžetuose. Suskubti pateikti prašymus turėtų  įmonės, nusprendusios, kur sutaupytas lėšas norėtų panaudoti siekiant didesnių projektų fizinių ir stebėsenos rodiklių, pavyzdžiui, nutiesiant papildomą tinklą, sudarant galimybę prisijungti papildomiems gyventojams ar renovuojant susidėvėjusią vandenvalos įrangą. Tačiau prašymus ir reikalingus dokumentus mūsų agentūrai įmonės turėtų pateikti ne vėliau kaip iki š.m. spalio 1 dienos“, – pažymi M. Gustas.

„Svarbu atkreipti dėmesį, kad sutaupytos lėšos būtų panaudojamos tikslingai, pavyzdžiui į miestų aglomeracijas virš 2000 gyventojų ekvivalento, dėl kurių Lietuvai Europos Komisija yra pateikusi priekaištų dėl miestų nuotekų tvarkymo direktyvos reikalavimų įgyvendinimo“, – pažymi M. Gustas.

Pasak patarėjo, vėliau kaip spalio 1 dieną pateikti prašymai nebus nagrinėjami, o bus inicijuojamas projekto sutarties pakeitimas, kuriuo projekto apimtyje sutaupytos lėšos bus išimtos iš projekto biudžeto arba tiesiog liks nepanaudotos.

Kaip parengti prašymus, APVA specialistai yra parengę atmintinę, kurią projektų vykdytojai gali rasti čia 📃

Dalintis socialiniuose tinkluose