Vandenų įmonės ir savivaldybės kvies gyventojus jungtis prie centralizuotos nuotekų sistemos

Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbia kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos 2020 – 2022 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptį „Vandenų apsauga“.
Planuojama įgyvendinti projektus, kuriais būtų prisidedama prie 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo reikalavimų įgyvendinimo 54 aglomeracijose, kurioms Europos Komisija Lietuvai turi priekaištų.
„Įgyvendinant  centralizuotų tinklų plėtros projektus ES finansinių priemonių lėšomis, dažnu atveju kildavo sunkumų pasiekti numatytus rodiklius – prijungti gyventojus. Neretai viena iš priežasčių buvo įvardijama, kad gyventojai nesijungia prie įrengtų sistemų dėl ribotų finansinių galimybių įsirengti vidaus sanitarinius prietaisus ir nuo namo juos prijungti prie įrengto galimo prisijungimo taško. Ši priemonė kaip tik ir skirta kompensuoti dalį išlaidų nuotekų vamzdžiui nutiesti nuo gyvenamojo namo iki prisijungimo taško“, – sako Nacionalinių programų valdymo departamento Aplinkosaugos skyriaus vedėjas Vidas Stašauskas.
Vandenų įmonės ir savivaldybės paraiškas Agentūrai galės teikti nuo birželio 15 iki liepos 17 dienos.
„Kviečiame teikti paraiškas mūsų Agentūrai. Taip prisidėsime prie patogesnės ir kokybiškesnės gyventojų kasdienybės bei aplinkos apsaugojimo nuo teršimo nuotekomis bei galimų finansinių sankcijų iš EK. Tai – ilgalaikė investicija ir esame pasirengę padėti projektų vykdytojams ir suteikti jiems visą reikalingą informaciją bei konsultacijas“, – akcentavo Vidas Stašauskas.
Projektų finansavimui pagal šį kvietimą 2020 metams skiriama lėšų suma – 600 000 Eur, o maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 000 eurų. Subsidijos dydis projektui yra iki 70 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų. Vienam būstui prijungti skiriamos didžiausios subsidijų sumos vidurkis iki 2 100 Eur, o pareiškėjas turi prisidėti ne mažiau kaip 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti bei padengti visas kitas projekto įgyvendinimui būtinas išlaidas.
Kvietimą rasite ČIA
 

Dalintis socialiniuose tinkluose