Vystomasis bendradarbiavimas

Prisidėti prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, besivystančioje šalyje įgyvendinant klimato kaitos švelninimo priemones, mažinančias ŠESD kiekį, perduodant Lietuvos gerąją patirtį, technologijas.

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas juridinis asmuo.

Subsidija teikiama priemonėms kovai su klimato kaita t. y. klimato kaitos švelninimas, pasiekiant kiekybiškai išmatuojamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimą.

Klimato kaitos programa.

Kvietimai yra skelbiami informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia:  https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika 

Informacija apie 2023 m. pateiktas projektų paraiškas rasite čia:

Kontaktai:

Rūta Karosienė