Sąskaitų uždarymas

PAGRINDINIAI ŽINGSNIAI NORINT UŽDARYTI SĄSKAITĄ SĄJUNGOS REGISTRE

Sąskaita uždaroma sąskaitos turėtojui įvykdžius visas privalomas sąlygas (nustatytas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2019/1122 25 ir 26 straipsniuose), per 10 d. d. nuo tinkamai pateikto prašymo.

Uždarius sąskaitą, sąskaitos turėtojui per informacinę sistemą „E. sąskaita“ pateikiama kreditinė sąskaita faktūra dėl metinio mokesčio už sąskaitos tvarkymą grąžinimo (už likusius einamųjų kalendorinių metų mėnesius).

PAGRINDINIAI ŽINGSNIAI NORINT UŽDARYTI SĄSKAITĄ / IŠREGISTRUOTI TIKRINTOJĄ SĄJUNGOS REGISTRE

Sąskaita uždaroma / tikrintojas išregistruojamas per 10 d. d. nuo tinkamai pateikto prašymo.

Uždarius sąskaitą / išregistravus tikrintoją, sąskaitos turėtojui / tikrintojui per informacinę sistemą „E. sąskaita“ pateikiama kreditinė sąskaita faktūra dėl metinio mokesčio už sąskaitos tvarkymą grąžinimo (už likusius einamųjų kalendorinių metų mėnesius).

BENDRIEJI REIKALAVIMAI DOKUMENTŲ PATEIKIMUI

 Dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiami Aplinkos projektų valdymo agentūrai elektroniniu paštu apva@skelbimai.apva.lt. Tik neturint techninių galimybių pateikti dokumentų šiuo būdu, dokumentai gali būti pateikiami Aplinkos projektų valdymo agentūros buveinėje arba siunčiami registruotu paštu.

Prašymo dėl sąskaitos uždarymo forma ( 5 priedas)