APVA mokymai pareiškėjams

Šių metų balandžio 27 dieną „Crowne Plaza Vilnius" viešbučio konferencijų salėje vyko mokymai būsimiems pareiškėjams apie priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ finansavimo galimybes.
 

Mokymų temų aktualumą akivaizdžiai parodė gausus susirinkusių dalyvių skaičius. Svečiai atvyko iš daugumos Lietuvos savivaldybių bei Regioninės plėtros departamento skyrių. 

 

Pranešimus skaitė LR aplinkos ministerijos ir APVA atstovai. 

 

Pranešimus rasite žemiau: 

 
1. Priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų sąrašų sudarymo terminai, reikalavimai projektams ir veikloms: atrankos kriterijai, siekiami rodikliai ir kt. >>>
 
2. Kraštovaizdžio būklės gerinimas pasinaudojant ES parama  2016-2020 m. / Tikslai – Priemonės – Rezultatai >>>
 
3. Pažeistų žemių tvarkymo teisės aktų pristatymas savivaldybėms >>>
 

4. Kasybos darbais pažeistų žemių (karjerų ir durpynų) tvarkymas >>>

 

5. Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose >>>
 
6. Etaloninių kraštovaizdžių formavimas pasienio teritorijose >>>
 

7. Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas  >>>

 

8. Priemonė „Kraštovaizdžio apsauga" apibendrinimas >>>

Dalintis socialiniuose tinkluose