Kvietimas kompensacijoms sunaikinus taršų automobilį ir įsigijus dviratį, paspirtuką, viešojo transporto ar dalijimosi paslaugas

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2021 m. Klimato kaitos programos 1.2.3.3 priemonę „Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.)“
Kvietimui skirta suma 6 mln. Eur.
Prašymai priimami nuo 2021 m. gegužės 27 d. 8.00 val. iki 2022 m. birželio  1 d. 15.45 val.
Pasibaigus anksčiau priemonei skirtoms lėšoms kvietimas stabdomas. Vėliau prašymai nepriimami.

Galimi Pareiškėjai
Fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs prašymą kompensacinei išmokai gauti.
Reikalavimai senai transporto priemonei ir pareiškėjui

  • Pareiškėjas turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir privalomoje Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo formoje (registracijos kodas C.1=C.2) įrašytu savininku/valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d.;
  • Transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2020 m. kovo 13 d. arba 2021 m. vasario 2 d.;
  • Transporto priemonė ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d. buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre;
  • Transporto priemonė sunaikinta pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Transporto priemonių tvarkytojų sąrašą rasite čia: Atliekų tvarkytojų valstybės registre adresu atvr.aplinka.lt);
  • Transporto priemonei išduotas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas (toliau – ENTP);
  • SVARBU! Transporto priemonė turi būti išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro pagal ENTP arba nuo 2021 m. gegužės 1 d. pateikta ir patvirtinta sunaikinimo deklaracija Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinėje sistemoje;
  • Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu VIN gali būti kompensuojama tik vieną kartą;
  • Bendras išmetamas CO2 kiekis senajam automobiliui nėra taikomas.

Pareiškėjas gali pateikti prašymą tik vieną kartą pagal priemonę.
Visos įsigytos paslaugos ir (ar) transporto priemonės, privalo būti nurodytos viename prašyme.

Tinkamos finansuoti išlaidos
Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos nuo 2021m. sausio 1 d., t.y.:
1. ne daugiau kaip 1000 eurų viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metiniams ar kitiems bilietams, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus;
2. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) paslaugų išlaidoms kompensuoti;
3. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui  už dviračių, elektrinių paspirtukų, lengvųjų automobilių (rekomenduojama elektromobilių) pasidalijimo paslaugų (nuoma, neteikiant vairavimo paslaugos) išlaidų kompensavimui;
4. ne daugiau kaip 2 vnt. (iš viso) pasirinktų mažiau taršių transporto priemonių, nurodytų tvarkos aprašo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose:
4.1. 500 eurų už elektrinį dviratį, elektrinį triratį ar elektrinį keturratį;
4.2. 300 eurų už dviratį ar elektrinį paspirtuką.

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma iki 1000 Eur

Finansavimo intensyvumas
Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal faktiškai patirtas išlaidas ir nustatytus maksimalius fiksuotus dydžius mažiau taršioms judumo priemonėms.

Paraiškų pateikimo būdas
Internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje https://apvis.apva.lt užpildant prašymą.
Kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti prašymą,  rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Paraiškų atrankos būdas tęstinis

Kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai
1. išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra pareiškėjo vardu);
2. išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (fiskalinis kasos aparato kvitas arba banko pavedimo išrašas iš pareiškėjo sąskaitos arba grynųjų pinigų priėmimo kvitas pareiškėjo vardu);
3. įsigytų tvarkos aprašo 11.4.1 papunktyje nurodytų mažiau taršių judumo priemonių (elektrinio dviračio, elektrinio triračio ar elektrinio keturračio) gamintojo techninė specifikacija;
4. notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį asmenį pateikti prašymą.

Teisės aktai
1. Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 gegužės 26 d. įsakymu Nr. D1-316;
2. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 sąmatą detalizuojantis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237;
3. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 194.

Kita informacija: (pvz. pareiškėjų informavimo tvarka, terminai, būdai ir pan.)
Agentūra nuo prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą dėl kompensacinės išmokos skyrimo /neskyrimo ir per APVIS sistemą informuoja pareiškėją.
Kompensacinė išmoka pareiškėjui išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.

Kita aktuali informacija: (pvz. informacija, kur pareiškėjai gali susipažinti su informacija apie asmens duomenų tvarkymą, kita svarbi informacija)
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą Agentūroje skelbiama internetinėje svetainėje www.apva.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga.
Duomenų teikimo per Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos (toliau – APVIS) duomenų mainų svetainę taisykles galima rasti čia: https://apvis.apva.lt/duomenu-mainu-svetaines-taisykles

 Dažniausiai užduodami klausimai (DUK) 
Atmintinė

Informacija teikiama:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00
penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

8 614 99 699
El. paštas: konsultacijos@skelbimai.apva.lt

Dalintis socialiniuose tinkluose