Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones

Atnaujinti šalies autobusų parkų keleiviams vežti miesto ir priemiesčių transporto priemones naujomis elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis ir (ar) suskystintomis gamtinėmis dujomis varomomis transporto priemonėmis, mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį transporto sektoriuje, pagerinti viešojo transporto būklė, vairuotojų darbo sąlygas, suteikti kokybiškesnės viešojo transporto paslaugas gyventojams.

Viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantys juridiniai asmenys, turintys teisę vežti keleivius kompetentingų institucijų nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais (vežėju gali būti ir juridiniai asmenys, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų arba kontroliuojama (valdoma) valstybės ar savivaldybių institucijų), su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys.

Naujų neeksploatuotų transporto priemonių, skirtų keleiviams vežti, kurioms (kiekvienai) taikomos 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo ir 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones nuostatos, įsigijimui:

  • elektra varomų (transporto priemonių elektra gali būti tiekiama įvairiais būdais: įkrovimo jungtimis iš įkrovimo stotelių, trolėjomis, naudojant pantografus, iš įkraunamų akumuliatorių, indukcijos būdu ir kitais būdais, naudojant bet kokias šių būdų kombinacijas), neturinčių vidaus degimo variklių, išskyrus kai vidaus degimo variklyje naudojamos tik 1.1.2–1.1.3 papunkčiuose nurodytos kuro rūšys;
  • naudojančių biodujas;
  • naudojančių suslėgtąsias arba suskystintąsias gamtines dujas;
  • naudojančių vandenilį;
  • naudojančių bet kokią aukščiau papunkčiuose išvardytų energijos tipų kombinaciją.

Klimato kaitos programa.

Šiuo metu aktualių kvietimų nėra.

Pažiūrėkite šios priemonės kvietimus

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika

Kontaktai

Gintautas Predkelis

Tel. 8 667 62197

El. paštas: gintautas.predkelis@skelbimai.apva.lt

 

Informacija teikiama:

pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00–12.00, 12.45–17.00 val.

penktadieniais 8.00–12.00, 12.45–15.45 val.