APVA nuotolinės konsultacijos metu – LAAIF kvietimas teikti paraiškas gyventojų prijungimui prie centralizuotų nuotekų tinklų

Rugpjūčio 26 dieną per nuotolinių susitikimų platformą MS Teams vyko konsultacija su geriamojo vandens tiekėjais ir nuotekų tvarkytojais. Renginio metu Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) atstovai pristatė kvietimą teikti paraiškas Gyventojų prijungimui prie centralizuotų nuotekų tinklų, pagal LAAIF priemonę „Vandenų apsauga 2021/7“.
Konsultacijoje dalyvavo 43 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės. Kvietimo teikti paraiškas pristatymo metu APVA Nacionalinių programų valdymo departamento Aplinkosaugos skyriaus vedėjas Vidas Stašauskas pristatė priemonės aprašą bei paraiškoms keliamus reikalavimus. Agentūros projektų vadovė Akvilė Naikutė susirinkusiems dalyviams pristatė paraiškos formą ir jos naujoves. Buvo pristatyti ir vykdomi bei planuojami priemonės viešinimo veiksmai.
Po pristatymo dalyviai aktyviai įsitraukė į diskusiją bei pranešėjams pateikė klausimų, susijusių su technine prijungimo dalimi, paraiškos rengimu bei tinkamų išlaidų klausimais. Įmonių atstovai apie vykstančio kvietimo sąlygas aktyviai domėjosi ir išankstinės registracijos į renginį metu.
Pagal šį kvietimą juridinius veiksmus turi atlikti ne tik nuotekų tvarkytojas, tačiau ir pats, prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų siekiantis, gyventojas, todėl daugiausia klausimų sulaukta apie projekto metu nutiestų tinklų įteisinimą. Svarstyti įvairūs galimi scenarijai dėl norinčiųjų prisijungti situacijų įvairovės bei jų teisinio reguliavimo atitikimo.
Įmonių atstovams kilo klausimų ir dėl tinklų plėtros, kurie buvo pradėti tiesti pagal kitas nacionalines ar europines finansavimo priemones.
Diskutuojant apie dažniausius praktikoje pasitaikančius atvejus, kuomet turint galimybę prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ja nepasinaudojama, buvo išskirta, kad nemaža dalis tokių gyventojų yra pensinio amžiaus arba priklauso socialinės rizikos grupei. Diskutuota, kaip suaktyvinti šias grupes bei paskatinti jas prisijungti.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonėms buvo pristatyta rekomendacinio pobūdžio atmintinė dėl gyventojų prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų, kurioje buvo apžvelgiami svarbiausi komunikacijos su besikreipiančiaisiais akcentai.
Daugiausia pastebėjimų sulaukė rekomendacija asmenis aptarnauti vieno langelio principu, t. y. kad vienas konsultantas asmeniui suteiktų visą sklandžiam prisijungimui būtiną informaciją ir pagalbą. Renginio dalyviai pasidalijo įžvalga, kad nemaža dalis su gyventojų prisijungimu susijusių klausimų yra Registrų centro kompetencijos ribose ir pačios vandentvarkos įmonės negali suteikti visapusiškos informacijos.
Atsižvelgiant į tikslinę grupę, prisijungimo dokumentacijos tvarkymo metu ne visiems gali pakakti kompetencijų įvykdyti keliamas sąlygas. Tai gali tapti kliūtimi išpildant reikalavimus dėl prisijungusių nurodytose aglomeracijose apimties.
Buvo iškelta idėja, kad siekiant pilnavertiškai aptarnauti besikreipiantį asmenį ir išvengti jo nukreipimo į kitas institucijas, reikia platesnės diskusijos, glaudesnio bendradarbiavimo su Registrų centru.
Konsultacijos metu pristatyta medžiaga:
LAAIF konsultacija
Paraiškos pildymas 
Dalyvių užduoti klausimai (DUK) (gauti iki konsultacijos)
Atmintinė, kaip komunikuoti su gyventojais 

Dalintis socialiniuose tinkluose