Sąskaitų atidarymas ir atnaujinimas

PAGRINDINIAI ŽINGSNIAI NORINT ATIDARYTI SĄSKAITĄ / UŽREGISTRUOTI TIKRINTOJĄ SĄJUNGOS REGISTRE

BENDRIEJI REIKALAVIMAI DOKUMENTŲ PATEIKIMUI

📌 Dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiami Aplinkos projektų valdymo agentūrai elektroniniu paštu apva@skelbimai.apva.lt. Tik neturint techninių galimybių pateikti dokumentus šiuo būdu, dokumentai gali būti pateikiami Aplinkos projektų valdymo agentūros buveinėje arba siunčiami registruotu paštu.

📌 Kreipiantis dėl sąskaitos atidarymo / tikrintojo užregistravimo, turi būti sumokėta valstybės rinkliava Žr. Mokesčiai 

📌 Kreipiantis dėl sąskaitos atidarymo / tikrintojo užregistravimo, būtina informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ turėti savo paskyrą (reikalavimas netaikomas tik fiziniams asmenims ir užsienio juridiniams asmenims).

Aplinkos projektų valdymo agentūra šioje sistemoje teiks visas sąskaitas faktūras, susijusias su Sąjungos registro administravimu.

Kas gali kreiptis dėl sąskaitos atidarymo?

Veiklos vykdytojas, vykdantis veiklą pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą, per 20 d. d. nuo leidimo išmesti ŠESD įsigaliojimo dienos kreipiasi į Aplinkos projektų valdymo agentūrą.

Kokius dokumentus būtina pateikti?

Ar galima sąskaitą perleisti?

 Taip. Veiklos vykdytojo sąskaita yra susieta su įrenginiu. Pasikeitus įrenginio valdytojui, veiklos vykdytojo sąskaita turi būti perleista. Per 20 d. d. nuo taršos leidimo ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo titulinio lapo pakeitimo įsigaliojimo dienos, naujasis įrenginio valdytojas kreipiasi į Aplinkos projektų valdymo agentūrą. Veiklos vykdytojo sąskaitos perleidimui galioja tie patys reikalavimai, kaip ir veiklos vykdytojo sąskaitos atidarymui. Papildomai, jei veiklos vykdytojo sąskaitoje yra likusių taršos vienetų (ATL, TMV, PTMV), privaloma pateikti dokumentus (pvz. šalių susitarimą), įrodančius atitinkamo juridinio subjekto teisę į sąskaitoje likusio nematerialaus turto nuosavybę.

Kokius vienetus galima laikyti sąskaitoje?

* Nuo 2021.05.01 PTMV ir TMV pervedimo sandoriai šio tipo sąskaitose neleidžiami, tačiau juos galima šiose sąskaitose laikyti iki 2023-07-01.

Kas gali kreiptis dėl sąskaitos atidarymo?

Orlaivių naudotojas, Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytai aviacijos veiklai vykdyti naudojantis orlaivį, per 20 d. d. nuo ŠESD stebėsenos plano patvirtinimo dienos kreipiasi į Aplinkos projektų valdymo agentūrą.

Kokius dokumentus būtina pateikti?

Taip. Orlaivių naudotojo sąskaita yra susieta su orlaiviu. Pasikeitus orlaivio valdytojui, orlaivių naudotojo sąskaita turi būti perleista. Per 20 d. d. nuo ŠESD stebėsenos plano patvirtinimo dienos, naujasis orlaivio valdytojas kreipiasi į Aplinkos projektų valdymo agentūrą. Orlaivių naudotojo sąskaitos perleidimui galioja tie patys reikalavimai, kaip ir orlaivių naudotojo sąskaitos atidarymui. Papildomai, jei orlaivių naudotojo sąskaitoje yra likusių taršos vienetų (ATL, TMV, PTMV), privaloma pateikti dokumentus (pvz. šalių susitarimą), įrodančius atitinkamo juridinio subjekto teisę į sąskaitoje likusio nematerialaus turto nuosavybę.

Kokius vienetus galima laikyti sąskaitoje?

* Nuo 2021.05.01 PTMV ir TMV pervedimo sandoriai šio tipo sąskaitose neleidžiami, tačiau juos galima šiose sąskaitose laikyti iki 2023-07-01.

Kas gali kreiptis dėl sąskaitos atidarymo?

Juridiniai ar fiziniai asmenys, norintys įsigyti ATL ir jais naudotis ar disponuoti. Besikreipiantis asmuo privalo būti registruotas Lietuvos Respublikoje kaip PVM mokėtojas. Nuolatinė fizinio asmens gyvenamoji vieta / juridinio asmens registruotos buveinės vieta privalo būti Lietuvos Respublikoje.

Kokius dokumentus būtina pateikti?

Kokius vienetus galima laikyti sąskaitoje?

* Nuo 2021.05.01 PTMV ir TMV pervedimo sandoriai šio tipo sąskaitose neleidžiami, tačiau juos galima šiose sąskaitose laikyti iki 2023-07-01.

Kas gali kreiptis dėl tikrintojo užregistravimo?

Juridiniai ar fiziniai asmenys, pripažinti tikrintojais pagal Direktyvos 2003/87/EB 15 straipsnį.

Kokius dokumentus būtina pateikti?

Tai sąskaitos, Sąjungos registre prasidedančios numeriu „LT-“. Jose gali būti laikomi vienetai (PTM, TMV), netinkami laikyti ir naudoti „EU“ tipo sąskaitose.

Asmens sąskaitai KP registre atidaryti taikomi tokie pat reikalavimai, kaip ir Prekybos sąskaitai.

Kokius vienetus galima laikyti sąskaitoje?

SĄSKAITOS / TIKRINTOJO DUOMENŲ ATNAUJINIMAS

📌 Per 10 d. d. nuo duomenų pasikeitimo dienos,  visi Sąjungos registro sąskaitų turėtojai / tikrintojai Aplinkos projektų valdymo agentūrai privalo pranešti apie pateiktos, su sąskaita / tikrintoju susijusios, informacijos pasikeitimus. Būtina informuoti apie sprendimą iškelti įmonei bankroto bylą, reorganizuoti ir (ar) likviduoti įmonę.

📌 Iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. visi Sąjungos registro sąskaitų turėtojai / tikrintojai privalo Aplinkos projektų valdymo agentūrai patvirtinti, kad informacija apie sąskaitas / tikrintojus tebėra išsami, nepasenusi, teisinga ir nesuklastota. Žr. Patvirtinimas apie sąskaitos duomenis